“ตัวตน” สาธิตการทำงาน ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลร่วมกับ DGA และ NDID

“ตัวตน” นำระบบยืนยันตัวตนด้วยการตรวจสอบใบหน้า ร่วมสาธิตการทำงาน ในการเยี่ยมชมความคืบหน้าการพัฒนาระบบ   “บริการฉับไว เว็บเดียวครบ จบทุกเรื่อง” นำเสนอระบบให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จับมือ สพร. เปิด “บริการเบ็ดเสร็จภาครัฐ”

การสาธิตจัดขึ้นก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 8 มกราคม 2562 โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อํานวยการสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ ได้ร่วมทดลองการใช้ระบบดังกล่าว

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *