“ตัวตน” หนึ่งใน FinTech Startups ผู้ผ่านเข้ารอบ 12 ทีมสุดท้ายจากผลงาน ThaiIDP

ThaiIDP: ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัล ความแม่นยำสูง ที่ใช้ดิจิทัลไอดีในการยืนยันตัวตนร่วมกับข้อมูลชีวมิติ เพื่อลดความยุ่งยากของผู้ใช้บริการที่ต้องนำเอกสารไปแสดงตัวตน และลดความเสี่ยงการถูกโจรกรรมข้อมูลจากผู้ให้บริการหลายราย ทั้งยังช่วยลดงานของผู้ให้บริการ ที่ยุ่งยาก สิ้นเปลืองเวลา และค่าใช้จ่าย ในขั้นตอนพิสูจน์และยืนยันตัวตนผู้ใช้บริการ และการรักษาความปลอดภัยไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการรั่วไหล ซึ่งเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

ThaiIDP หนึ่งในผลงานที่น่าภูมิใจของ บริษัท ตัวตน จำกัด

https://www.facebook.com/FinTechChallenge/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *