บริษัท ตัวตน จำกัด

ผู้ให้บริการ System Integration สำหรับระบบดิจิทัลไอดี เพื่อตอบโจทย์การพิสูจน์ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลและการทํา e-KYC ระดับแนวหน้า ปลอดภัย ง่าย และตอบสนองทุกความต้องการ

การพิสูจน์ยืนยันตัวตนและการทํา e-KYC จะกลายเป็นเรื่องง่าย สําหรับทุกองค์กร เราสามารถช่วยตอบโจทย์การยืนยันตัวตน ในแบบที่ท่านต้องการ โดยออกแบบมาให้เชื่อมต่อระบบกับ National Digital ID (NDID) ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการผ่านคลาวด์ (On Cloud) หรือติดตั้งระบบบนไซต์ของท่าน (On Premise)